Word vriend van Welkom in de Kerk

Welkom in de Kerk is een stichting die zomermagazines uitbrengt namens de kerken, gericht op toeristen en het bevorderen van de gastvrijheid van kerken. De twee doelen die de stichting zich gesteld heeft, zijn in de eerste plaats: fondsen werven om de huidige zomermagazines een goede financiële basis te geven. In de tweede plaats: plaatselijke kerken en gemeenten die daar behoefte aan hebben, helpen een gastvrije geloofsgemeenschap te zijn.

De vriendenkring van Welkom in de Kerk is een groeiende groep van mensen die Welkom in de Kerk een warm hart toe dragen. U bent vriend van Welkom in de Kerk voor € 2,50 per jaar. Meer of vaker geven kan natuurlijk ook.

Uw gift wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Eén à twee keer per jaar ontvangt u een nieuwsbrief over onze activiteiten. Daarin delen we onze zegen en zorg met u. Als vriend van Welkom in de Kerk helpt u mee toeristen de weg naar de kerk te vinden en kerken om een gastvrije geloofsgemeenschap te zijn.

Bedrag